Kalite Politikamız

Kalite politikamızdaki amaç müşteri memnuniyetini ve kalite sisteminin geliştirilmesini sürekli sağlamak için kalite hedeflerini ve taahhütlerini belirlemek ve bu çalışmaların yazılı hale getirilmesini sağlamaktır. Firmamızın kalite politikası aşağıdaki gibidir:

- Kaliteyi, tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu ve hedefi olarak benimsetmek ve bu hedef doğrultusunda yürümelerini sağlamak,

- Proseslerin her aşamasında sıfır hata düşüncesini benimsemek ve bu düşüncenin uygulanabilirliğini sağlamak,

- Sürekli insan kaynakları eğitimi ile kalifiye personel yapısını oluşturmak ve geliştirmek,

- Müşteri odaklı yönetim sistemi ile müşteri beklentilerini tespit etmek ve bu doğrultuda hizmet vermek,

- Sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmek,

- İç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak,

- Kalitede, teknolojide, verimlilikte ve fiyatta ulusal ve uluslar arası pazarda tercih edilmek ve lider olmaktır.